Home


 
 
 
 
TOT ONS GROTE VERDRIET EN ONTSTELTENIS MOESTEN WIJ OP MAANDAG 26 JUNI VERNEMEN
DAT DE MEDE-OPRICHTER VAN ONZE WERKGROEP, 'OME CO' KLOOTWIJK, ONVERWACHT IS OVERLEDEN.
KORT DAARVOOR WAS HIJ MET EEN HERSENINFARCT OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS.

ZIJN GEHEUGEN LIET HEM AL LANGERE TIJD DERMATE IN DE STEEK, DAT HIJ DE ONTWIKKELINGEN RONDOM ZIJN GEESTESKIND NIET MEER GOED KON VOLGEN; MAAR NIEMAND HAD VERWACHT DAT HIJ DIT INFARCT NIET ZOU OVERLEVEN.
 
WIJ ZULLEN HEM, SAMEN MET AL DIE KANS-ARMEN IN OOST EUROPA, VOOR WIE HIJ ZICH MET HART EN ZIEL INZETTE, IN GROTE DANKBAARHEID BLIJVEN GEDENKEN.
 
 
 
 
 

Welkom op de website van Stichting Werkgroep Oost-Europa uit Nieuw-Vennep.
 
Onze Stichting trekt zich het lot aan van de minderbedeelden in - voornamelijk - Oost-Europa.  
Wij proberen verbetering in hun situatie aan te brengen door werkzaamheden te verrichten op het gebied van renovatie en nieuwbouw.

Op deze website nemen wij u graag mee door onze geschiedenis en proberen wij een beeld te schetsen van de werkzaamheden van Stichting Werkgroep Oost-Europa. Maar die werkzaamheden blijven - wat ons betreft - doorgaan. Want het is natuurlijk niet de bedoeling om na een voltooid project lekker achterover te gaan leunen en met een tevreden gezicht terug te kijken op het verleden. Dat achteroverleunen lŪgt ons eerlijk gezegd ook niet zo... Wij steken liever de handen uit de mouwen! 
Daarom zijn wij ook voortdurend bezig met het inventariseren van eventuele volgende projecten.

Via de knop 'Onze vorige projecten', in de linker kolom, voeren wij u - in chronologische volgorde - langs de verschillende projecten die wij in de loop van ons bestaan hebben mogen uitvoeren.
Op de landkaart hieronder hebben wij een aantal van die locaties gemarkeerd.
 
Aan het eind van iedere pagina wordt u (als u voor die mogelijkheid kiest) door middel van het aanklikken van een rode tekst verder geleid naar het volgende project op de daarop volgende pagina.
 
Stichting Werkgroep Oost Europa Nieuw Vennep (SWOENV) - ook secretarieel gevestigd te Nieuw-Vennep - heeft van de Nederlandse Belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkenning gekregen.
Dat betekent dat giften en donaties aan onze Stichting onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de te betalen inkomstenbelasting.

Ons bankrekeningnummer is NL25 ABNA 0608523887 
Ons fiscaal nummer is 812769119.
 
Ons Beleidsplan en jaarverslagen (waarin ook financiŽle verantwoording wordt afgelegd),
alsmede verslagen van onze projecten, vindt u op de pagina 'Bestanden / Downloads'.
 
Het bestuur bestaat uit:
Bart van Gameren - voorzitter
Heleen Klootwijk - secretaris
Leendert van der Stelt - penningmeester
Henny Duivenvoorden - projectleider
Marrie van Gameren - lid
Hans de Jong - lid / publiciteit
 
Contactgegevens secretariaat:
Mevrouw H. Klootwijk
Eggestraat 31
2151 BR  Nieuw-Vennep
Tel. 0252 686592
E-mail: j.klootwijk@quicknet.nl
 
 
 
 

>>> Terug naar boven <<<